Refund and return policy

Latest Update 08/08/2022

- หากสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายจากการขนส่ง

สามารถแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้าได้ทันที แต่พอพบปัญหารีบแจ้งเราหน่อยนะหากนานเกิน 7 วันหลังจากได้รับของแล้วเราขอตัดสิทธิ์นะครับ อย่างไรก็ตามติดต่อเรากลับมาคุยกันก่อนได้จ้า 

- สินค้าพรีออเดอร์ หากเราหาสินค้าไม่ได้รับสินค้าเราคืนเงินเต็มนวนจ้า 

- หากยกเลิกการจองก่อนกำหนดสินค้าเข้าร้านตามที่แจ้งไว้ทางเราจะขอเก็บมัดจำไว้เป็นค่าดำเนินการนะครับ